Série TV
2011
2013
25 26 min
Bakuman. 2
バクマン。2
Studio
Mise en ligne09/12/2016 - 21:26
Dernière modification09/12/2016 - 21:28
Distribution
Rôles
Principaux
Personnage Comédien(ne)
Akito Takagi
Moritaka Mashiro
Secondaires
Personnage Comédien(ne)
Aiko Iwase
Akira Hattori
Eiji Niizuma
Gorō Miura
Hisashi Sasaki
directeur éditorial
Kaya Miyoshi
Kazuya Hiramaru
Kōji Yoshida
Miho Azuki
Shinta Fukuda
Sōichi Aida
Takurō Nakai
Yoshihisa Heishi
Yūjirō Hattori
Yuriko Aoki
Kō Aoki
Mineurs
Personnage Comédien(ne)
Ichiriki Orihara
Kayoko Mashiro
Kōji Makaino
Mina Azuki
Miyuki Azuki
Naoto Ogawa
Père de Kaya Miyoshi
Shōyō Takahama
Taiki Uchida
Retour à la liste
Sources
Anime News Network
Animeland