Sabrina LEURQUIN

Distribution

Animes

Fruits Basket
Cousine de Tohru
Fan de Yuki
Paranoia Agent
Tsukiko Sagi
Satoko Kayama
ep 10
Taeko Hirukawa
ep 6

Films d'animation