Chantal MACÉ

Distribution

Animes

Euphemia Li Britannia
Doublage n°1 (eps 1-13 uniquement)
Tamama
Miku
Eiko
Fubuki Tōdō
Benny
Chap
Merillo

Films d'animation