Adrien SOLIS

Distribution

Animes

Armin Arlelt
Moritaka Mashiro
Moritaka Mashiro
Kazuya Yamamura
Yukio Okumura
Norikuni Iwata
Tetsuya Kuroko
Président du club informatique
Lion-O
Tarō Uematsu