Vincent DE BOUARD

Distribution

Animes

Ichiriki Orihara
Soma Asman Kadar
Soma Asman Kadar (eps 5-6)
Hatsuharu Sôma
Hiroshi Fukuda
Ryō Sakurai
Ryūhei Kasuga
Lucciola
Naoki Fujieda
Nataku/Kazuki