Susan SINDBERG

Distribution

Animes

Doublage n°2 (Kazé - 2005)
Minoru Kokubunji
Julia
Daedalus Yumeno
Naota Nandaba
Lust
Fletcher Tringham
Doublage n°1 (Virgin 17)
Lust
Doublage n°2
Lust
Doublage n°2
Martel
Junko Saotome
Elvy Hadhiyat
Kim Hotaru
Shinobu Miwa
Makoto Isshiki (jeune)
Lionel Li | Shaolan Li
Samantha Akizuki | Nakuru Akizuki
Sonia Sasaki | Rika Sasaki
Ruby Moon
Suzanne Daidôji | Sonomi Daidôji
WillyKat
Kamui Shirô (jeune)

Films d'animation