K-ON!

K-ON!

けいおん!

 K-ON!
Série TV 14 x 24 min
ANNÉE
  • 2009
SYNOPSIS
Aucun synopsis pour cette fiche.
Relations

Distribution

9
personnages
13
comediens
Personnage
  • Mio Akiyama
  • Ritsu Tainaka
  • Tsumugi Kotobuki
  • Yui Hirasawa
  • Azusa Nakano
  • Nodoka Manabe
  • Sawako Yamanaka
  • Ui Hirasawa
  • Jun Suzuki
eps 8, 12-14