7SEEDS

7SEEDS

7SEEDS
ONA 12 x 25 min
ANNÉE
 • 2019
 • 2019
SYNOPSIS

À son réveil, la timide Natsu découvre qu'elle fait partie d'un groupe choisi pour assurer la survie de l'humanité sur une Terre qui a radicalement changé.

Entreprises

Équipe technique

Sources

 • Carton doublage
 • RS Doublage

Distribution

39
personnages
39
comediens
Personnage
 • Arashi Aota
 • Botan Saotome
 • Chimaki Yamori
 • Hotaru Kusakuri
 • Kaname Mozunoto
 • Matsuri Tendō
 • Natsu Iwashimizu
 • Semimaru Asai
 • Fubuki Samejima
 • Mitsuru Kagurazaka
 • Takahiro Aramaki
 • Akiwo Haza
 • Ango
 • Ayu
 • Ban
 • Chisa Taiami
 • Dōsei Yanagi
 • Fujiko Amacha
 • Gengorō
 • Hana Sugurono
 • Haru Yukima
 • Hazuki Karita
 • Hibari Niigusa
 • Hyo
 • Koruri
 • Kurumi Shikano
 • Mansaku Tsunomata
 • Maria Miki
 • Mark Ibaraki
 • Momotarō Nobi
 • Nijiko
 • Ran Shishigaki
 • Ryō
 • Ryoya Izayoi
 • Ryusei Ogiwara
 • Sakuya Yamaki
 • Shigeru
 • Takashi Suguruno
 • Unami