Christophe SEUGNET

Comédien
Anime Film Jeu

Animes

 • Akira Hattori
 • Akira Hattori
 • Ryuuji Suguro
 • Arthur Auguste Angel
 • Reiji Shiratori
 • Yoshiaki Satomi
 • Takashi Sawazaki
 • Hideyo Komakado épisodes 8, 10
 • Isshin Matoi
 • Junpei Hyūga
 • Masaru Hanashima

Voix additionnelles